vineri, 3 august 2012

Elemente specifice genului liric


Elemente  specifice  genului  liric :
În operele lirice gândurile , ideile , sentimentele , atitudinile , convingerile , emoţiile sunt exprimate direct , fiind prezent eul liric .
Se caracterizează prin :
-subiectivism;
-prezenţa directă a autorului (a eului liric);
-prezenţa sentimentelor intime şi a confesiunii;
-transmit o stare emoţională şi creează o anumită atmosferă;
Un loc aparte în operele lirice îl ocupă personificările , epitetele , comparaţiile , metaforele , enumeraţiile , hiperbolele , alegoriile , interogaţiile  retorice , aliteraţiile , asonanţele care ajută la conturarea  unor imagini auditive , vizuale integrate perfect atmosferei lirice .
Alte elemente specifice creaţiei sunt :
-lirica este o poezie a prezentului , are în centrul ei viaţa oamenilor şi  urmăreşte succesiunea unei varietăţi de sentimente;
-poetul îşi exprimă sentimentele în strânsă legătură cu diferitele aspecte  din realitate;
-creaţiile lirice sunt compuse , de obicei , în versuri , dar pot fi şi în  proză;
Pentru poet fiecare lucru are personalitatea lui şi lirismul înseamnă  dezvăluirea personalităţii latente a lucrurilor . Prin personalitate poetul  înţelege sufletul tainic din lucruri .
 

Trăsăturile  specifice  creaţiei  eminesciene :

Elementele specifice sunt :
-dragostea şi natura care sunt teme permanente
-între dragoste şi natură este o îmbinare perfectă în care sentimentul se  armonizează cu elementele de cadru natural
-dragostea nu apare ca o realitate consumată , ci ca o aspiraţie spre  împlinirea iubirii
-sunt prezentate unele motive literare :al cadrului , al legăturii omului  cu natura , prezentate în strânsă legătură cu elementele componente ale cadrului natural
-aliteraţiile realizează uneori o impresionantă imagine auditivă
-simplitatea , naturaleţea , limpezimea clasică a exprimării datorită  puţinelor figuri de stil
-ritmurile şi măsurile din aceste creaţii sporesc muzicalitatea , armonia  versurilor
Aceste elemente specifice ilustrează că dragostea eminesciană rămâne  sentimentul eternei existenţe .


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu